Averau and Monte Pelmo seen from Lagazuoi mountain near Cortina d'Ampezzo, Italy (© Olimpio Fantuz/Offset)

Averau and Monte Pelmo seen from Lagazuoi mountain near Cortina d'Ampezzo, Italy (© Olimpio Fantuz/Offset)

12 Jul 2017