Averau and Monte Pelmo seen from Lagazuoi mountain near Cortina d'Ampezzo, Italy (© Olimpio Fantuz/Offset)

#c1c0c8 #8a7259 #e07f7d #68523b #a59fa5 #595458 #946f55 #724f36 #7d7378 #46321e
Averau and Monte Pelmo seen from Lagazuoi mountain near Cortina d'Ampezzo, Italy (© Olimpio Fantuz/Offset)

12 Jul 2017

mountain mountainous landforms sky cloud wilderness ridge rock mount scenery mountain range national park